LfM har i vårt remissvar stöttat Kemikalieinspektionen i deras förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Remissvaret finns som bifogad fil.

LfM anser att alla möjligheter till reglering, förbud och styrning, inklusive nationella begränsningar, inom EU:s regelverk måste tas till vara för att fasa ut ftalater. Försiktighetsprincipen måste få gå före industrins önskemål. Brister i tillståndsgivning måste rättas till. 

Alla möjligheter att begränsa ftalater i varor tillverkade utanför EU måste tas till vara. Ologiska sanktionsmetoder måste ändras.

Medicinsktekniska produkter för små barn måste omedelbart bytas ut till mindre farliga alternativ. 

Läs utredningen här 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Läkare för Miljön Remissvar S2015-1547-FS.pdf)Remissvar LfM Utfasning av ftalater S2015-1547-FS 109 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine