LfM har lämnat ett remissvar om Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad exponering (SOU 2014:90).

Vi välkomnar initiativet att minska exponeringen för bisfenol A. Vi stödjer de åtgärder som föreslås i utredningen, men menar att åtgärderna kan uttryckas mer kraftfullt än med ordvändningar som att invänta, avvakta och följa utvecklingen.

Vi menar att alltför stor tonvikt och hänsyn tas till industrin och företagens villkor i det åtgärdsförslag som presenteras.

Vi anser att alla möjligheter till reglering, förbud och styrning, inklusive nationella begränsningar, inom EU:s regelverk måste tas till vara för att minska exponeringen för bisfenol A. Försiktighetsprincipen måste få gå före industrins önskemål.

Det fullständiga remissvaret finns i bifogad fil.

Remissvar_Bisfenol_A_Läkare_för_Miljön_sept_2015.pdf 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar Bisfenol A Läkare för Miljön sept 2015.pdf)Remissvar Minskad exponering för bisfenol A LfM sept 2015 107 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine