Uppdatering: Även om pyriproxifen inte anses oskadligt så är det troligen inte orsak till mikrocencephali. Läkemedelsvärlden 11.3.2016 

I framför allt Brasilien har antalet diagnositicerade fall av mikroencephali sammanfallit med spridningen av zikaviruset.

Men även andra faktorer diskuteras: Antalet icke-diagnostiserade fall kan ha varit stort tidigare. Likaså har dricksvattnet i de mest utsatta områdena besprutats med myggbekämpningsmedlet pyriproxifen. Om besprutningen varit effektiv borde myggorna och med dem zitaviruset kanske minskat?

Läkemedelsvärlden 16.2.2016

Dela på:
Template by JoomlaShine