plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Kemikaliearbete pågår

Kemikaliearbete pågår för fullt i Sverige. Regeringen har beställt en högre takt på arbetet.

Kemikalieinspektionen har gjort en plan med åtgärdslista för kommunerna. Om de genomförs kan relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

Miljömålsrådet har gjort en gemensam lista med 44 olika samverkansåtgärder för myndigheterna.