Public health impact of chemicals: knowns and unknowns

En rykande färsk rapport från WHI uppskattar att 1,3 liv och 43 millioner friska levnadsår gått förlorade under 2012 på grund av exponering för vissa kemikalier.

Vi utsätts för olika kemikalier varje dag, via olika vägar som magtarmkanalen, luftvägarna och huden. Men vad vet vi om effekterna på folkhälsan? Och lika viktigt - vad vet vi inte?

Rapporten ger konkreta exempel på effektiva åtgärder för att förebygga död och sjukdom orsakade av kemikalier och visar på de ekonomiska vinster som kan göras. 

Emellertid finns data endast för ett litet antal kemikalier. Människor är utsatta för många fler kemikalier varje dag. Oavsiktliga förgiftningar uppskattas orsaka 193 000 dödsfall varje år, där merparten orsakas av förebyggbar kemisk exponering.

Till rapporten 


 
Dela på:
Template by JoomlaShine