Författare: Björn Fagerberg, LfM

LfM ansvarade, i samarbete med Ingenjörer för Miljön, för en caféafton på Ekocentrum i Göteborg 7 september, 2016. Det blev helt fullt med ett 60-tal åhörare, varav många hade yrkesanknytningar till mikroplastproblemet.

Det var en mycket kvalificerad panel som ansvarade för föreläsningar och diskussion:

Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Bethanie Carney Almroth, docent vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Moderator Mats Sandberg, professor vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Föreläsarna har varit vänliga nog att låta oss få ta del av föreläsarbilderna, som bifogas nedan. (Tyvärr måste många färgbilder tas bort för att minska filernas storlek.)

Mikroplast kommer både från avsiktligt tillverkade produkter, t ex hygienartiklar och biltvättar och från slitage av plastmaterial. Via dagvatten och hushållssopor hamnar många mikroplastpartiklar i avloppet. I studier från avloppsreningsverk visar det sig att cirka 90% av alla plastpartiklar hamnar i avloppsslammet med resten går ut med avloppsvattnet. Det saknas kunskaper om vad som händer med mikroplastpartiklar i avloppsslam. Man vet inget om förekomst och effekter av eventuella partiklar i nanostorlek.

Studier på vattenlevande djur visar att mikroplastpartiklar är skadliga. Hittills har sådana skadeeffekter konstaterats på 663 olika arter. Bakomliggande mekanismer är att det sker ett upptag av mikroplastpartiklar, som kan ge upphov till skadliga reaktioner som t ex inflammation. Ett särskilt problem är att plastpartiklarna tar upp kemikalier som läkemedelsrester, hormonstörande och cancerogena ämnen, som kan bidra till toxiciteten. Sammantaget har det visat sig att mikroplastpartiklar och kemikalier kan tas upp i näringskedjan.

Det har gjorts ett försöka att undersöka förekomst av mikroplast i mat, särskilt skaldjur av EU [EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal, 2016, doi: 10.2903/j.efsa.2016.4501]. Slutsatsen var att det saknas väsentliga forskningsdata.

Vad kan vi vanliga konsumenter då göra? Naturskyddsföreningen lämnar några förslag på detta i följande länk
http://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast

Dela på:
Template by JoomlaShine