I Dricksvattenutredningen pekas klimatförändringara ut som största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Svenskt vatten påpekar i sitt remissvar att hoten från kemikaliesamhället inte tagits på tillräckligt allvar.

Tidigare fanns nationella regler för ett antal bekämpningsmedel. Dessa är borttagna, och utredningen föreslår att varje kommun och landsting ska utreda och riskbedöma farliga ämnen. 

Svenskt vatten anser att nationell expertis på t.ex. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ska få ansvaret, vilket också skulle minska administrationskostnaderna. 

LfM kan inte annat än hålla med. En ytterligare faktor är att vattenströmmar inte bryr sig om gränser mellan kommunerna. Till exempel kommer Stockholms dricksvatten från ett mycket stort område norr, öster och söder om Mälaren. 

VÅRT REMISSVAR finns som bifogad fil till denna artikel. 

Vattentäkter behöver bättre skydd mot gifter  DN 29.11.2016

Skånes vattentörst leder till bråk DN 31.7.2016

Stor spridning av kemikalier från brandskum  DN 31.3.2016

Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet  DN Debatt 2.1.2014

Om utredningen

En trygg dricksvattenförsörjning  SOU 2016:32  

Svenskt vatten remissvar  28.11.2016

SKL remisskonferens  24.8.2016

Svenskt vatten  

Svenskt vatten PM  28.5.2015

SGU kommenterar Dricksvattenutredningen  27.4.2016  

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar Läkare för Miljön dricksvatten dec 2016.pdf)Remissvar Dricksvattenutredningen LfM dec 2016Vårt remissvar där vi huvudsakligen stödjer Svenkt Vattens åsikter om att förslaget inte tar kemikaliesamhället på tillräckligt allvar.116 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine