Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

Ny forskning tyder på att det är klimatförändringarna som ligger bakom inbördeskriget i Syrien. Under torråren tömdes brunnarna och bönderna migrerade till städerna. I slumområdena fick missnöjet fäste. 

Kanske något att tänka på inför avtal om försvarssamarbete i den regionen? Krig är något av det mest resursslukande och miljöförstörande som finns. 

Med torkan kom kriget och alla flyktingarna  Karin Bojs, DN 8.3.2015

Climate change in the fertile crescent and implications of the recent Syrian drougth Colin P. Kelley. PNAS 2015 doi: 10.1073/pnas.1421533112

 

LfM:s klimatgrupp tipsar om intressanta länkar:

En bra sammanfattning av Almedals-seminariet "Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?" finns på SMHI.

Den viktigaste slutsatsen på seminariet var kanske att det finansiella systemet inte stödjer klimatanpassning. Det ekonomiska systemets bristande koordination med hållbar utveckling har tidigare diskuterats på denna hemsida.

Klimatgruppen i LfM har varit mycket aktiv. Bland annat tog man fram en motion till Klimatriksdagen. Gruppen deltog också med en utställning om LfM.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Motion LfM till Klimatriksdag 2014.pdf)LfM:s motion till Klimatriksdag 2014 121 kB

Lagom till vårt klimatsymposium på medicinska riksstämman 6 december brakar det loss på DNs debattsida. Tre kända klimatskeptiker skriver bland annat om hur miljörörelsen finansieras inte bara av fossilindustrin utan också av EU. Det senare skulle leda till ett ömsesidigt beroende. De menar också att globala miljöavtal inte är förenligt med demokrati, och att miljörörelsen vill driva oss mot en icke-demokratisk styrning. 

Gösta Alfvén, LfM, replikerar att den globala uppvärmningen inte går att motsäga med vetenskapliga argument.

Ingen har väl undgått att den internationella klimatkommissionen, IPCC, har varit i Stockholm och lagt fram en rapport. Som alltid så beskriver de läget som allvarligare än tidigare. 

rubon93

Karin Bojs i DN 29.9 påpekar att det lägre scenariot, cirka 1 grad högre medeltemperatur detta århundrade, kan betraktas som överspelat. I stället får vi räkna med 3-4 graders temperaturökning - i linje med de värsta scenarier som rapporten uppritar. Den världen kommer att vara väldigt annorlunda dagens värld. 

Vi i Norden tycks drabbas förhållandevis lite av klimateffekterna. Men det är lätt att tänka sig att naturkatastrofer runt om i världen kommer att påverka världens ekonomi. Vårt handelsutbyte inklusive export av bilar, vapen etc och import av mat kan komma att dras ner ordentligt. Detta kan leda till försämring av levnadsstandarden, inklusive sjukvården.

Författare: Gösta Alfvén, barnläkare

Flertalet minns klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992 som utmynnade i den så kallade Agenda 21, en uppmaning till världen att bättre ta hand om miljö och klimat. FNs klimatkonferens i Rio de Janeiro 2012 kallad Rio+20 har gått mer omärkligt förbi. Det är olycksbådande då vi enligt väl­renommerade forskare närmar oss brytpunkten då våra ekosystem på land och i hav är oåterkalleligt rubbade.

Rio+20 logo.jpg

Template by JoomlaShine