Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

I en artikel i British Medical Journal går man igenom aktuellt kunskapsläge om klimatförändringarnas hälsoeffekter.

Det finns fortfarande ett antal personer som inte vill tro att människor till stor del bidrar till den globala uppvärmningen genom sin användning av fossila bränslen. Däremot är 95 % av de aktiva klimatforskarna eniga om att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen.

Författare: Margareta Falk Hogstedt

Gäst vid LfMs årsmöte den 18 mars 2012 var Pär Holmgren,meteorolog och hedersdoktor vid Uppsala universitet, också aktiv i Artister för miljön.

Under titeln ”Det kommer aldrig att vara för sent - att göra så mycket som möjligt lyfte han fram sina tankar i dialog med mötesdeltagarna.

Forskarna blir allt mer säkra på att klimatförändringarna redan har börjat. Extrem nederbörd och värmeböljor har ökat.

Jordens medeltemperatur har ökat 0,8 grader de senaste hundra åren. Under kommande hundraårsperiod räknar man med att det blir mer än 2 grader, kanske 4.

Det finns fortfarande tvivlare ...

304089_241667462560763_120487358012108_672945_409655330_n

Mellan 1990 och 2009 minskade koldioxidutsläppen inom Sveriges gränser med 17 procent. Men under 2010 gick de åter upp 10 procent. Detta stod klart först efter mötet i Durban.

I dessa mängder inräknas inte det som släpps ut i andra länder i samband med odling och tillverkning av produkter som vi importerar och konsumerar inom landets gränser. Skulle vi behållit mer av tillverkningsindustri så hade vi registrerat betydligt större utsläpp.

Skräckökning av Sveriges utsläpp  Supermiljöbloggen 19.12.2011

Dags att mäta koldioxidutsläpp som vi mäter pengar  Klotet 30.11.2011

Sveriges rapportering till FN:s klimatkommission och EU  Naturvårdsverket 19.12.2011

Det har varit ganska tyst om klimatet denna höst. Dock var många hälsoorganisationer aktiva i Durban. En av dem var UK Health Alliance. Lyssna till läkaren Hugh Montgomery som talar om klimatförändringarna och hälsoeffekter. BRÅTTOM är hans budskap.

Miniatyr

Han påpekar att en "low carbon life style" har två viktiga aspekter som var och en motiverar en omläggning:

- Sådant som vi själva kan göra för att minska våra bidrag till utsläpp av växthusgaser också är synnerligen bra för hälsan: gå och cykla i stället för åka bil, äta grönt etc.

- En omställning skulle också ha mycket stora positiva effekter på ekonomin.

 

Template by JoomlaShine