Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu består av människor som är oroliga för att alltför lite
händer för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Man har formulerat ett upprop med syfte att sätta press på de politiska partierna att våga diskutera hur pass radikala lösningar som kan behövas för att begränsa den globala uppvärmningen så pass mycket som forskarna anser behövs.

Skriv på uppropet! 

Författare: Marta Cullberg Weston

Efter misslyckandet vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn har det varit en markant minskning av informationen om klimathotet i media och det känns som att luften tillfälligtvis gått ur arbetet med att begränsa koldioxidutsläppen globalt även om en hel del arbete sker lokalt och i olika internationella kommittéer. Den republikanska framgången i senaste valet i USA har gjort miljöfrågan omöjlig att hantera i den amerikanska kongressen och tal om anpassning till en varmare värld har börjat dyka upp i diskussionerna. Vi såg det inte minst i Carl Bildtsinställning till arbetet i det Arktiska rådet. Det som verkligen fick mig att bli omskakad är dock tanken på att geoengeneering nu börjar få luft under vingarna.

"El Niño triggar igång väpnade konflikter" är rubriken på en artikel i DN 25.8.2011 som refererar till en artikel i Nature. De amerikanska forskarna drar slutsatsen att risken för en väpnad konflikt i ett land nära nog fördubblas under perioder med hög värme och torka.

Kommer världens megastäder att klara den allt hårdare pressen från miljontals invånare när det gäller dricksvatten, avlopp, föroreningar och vattenkvalitet? Och hur lyckas regeringar och myndigheter skydda ekosystemen som förser oss med vatten?

I samband med den internationella Världsvattenveckan – World Water Week – som pågår 21-27 augusti 2011 på Älvsjömässan i Stockholm – lanserar WWF rapporten ”Big cities, big waters, big challenges. Water in an urbanized world”. Den granskar sex megastäder i världen som utmanas av en hårdnande vattenkris: Mexiko City, Buenos Aires, Nairobi, Kolkata (Calcutta), Karachi och Shanghai.

Global rättvisa NU vill att vi alla ska uppmana politikerna att agera för klimaträttvisa.

På deras hemsida kan du skriva på för ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal i Sydafrika december 2011.

globalrattvisa.nu 

Redan idag skördar värmen liv. Jämfört med många andra länder är vi dåligt förberedda, speciellt med tanke på att värmeböljor blir ett större problem i och med klimatförändringen. Frågan är vad kan göras för att minska skadorna?

FoI (Försvarets forskningsinstitut) hälsar oss välkomna till ett seminariet Värmens hälsoeffekter i Sverige den 26 maj i Stockholm.
Läs mer 

I Östersund den 6-7 oktober blir det en workshop om hur klimatförändringar påverkar hälsa och om vi arbetar med rätt saker. Folkhälsoinstitutet är arrangör. 
Läs mer


 

logo_globalmindshift

LfM önskar alla läsare ett gott och insiktsfullt år! Vi lånar ett nyårskort - klicka på logotypen!

 

Template by JoomlaShine