Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

Läs psykologernas förklaringar till varför vi inte lever som vi lär när det gäller klimathotet.

Svenska Dagbladet 1.12.2010

 

 

I DN 8.8.2010 diskuterar Sverker Lenas de två synsätt som i viss mån delar miljörörelsen. En dramatisk apokalyps på grund av klimatförändringarna ställs mot ett utdraget sönderfall på grund av kommande resursbrist.

Sanningen är kanske att allt detta kombineras som när man definierar planetens gränser (planet bounderies). Därtill kommer vårt ohållbara ekonomiska system (diskuteras här). 

Läs artikeln här!

 

"Trots turbulensen kring FN:s klimatpanel IPCC kvarstår risken för allvarliga klimatförändringar. Att använda den vetenskapliga osäkerhet som finns för att inte göra något är ansvarslöst." Detta skriver nio professorer vid Bolincentret på Stockholms universitet i Svenska Dagbladet 25.5.2010.

Den 12 mars ägde något unikt rum: en konferens som utspelade sig på fyra platser samtidigt, om klimatförändringarnas påverkan på barn- och mödrahälsa.

Europas regeringar ska integrerar hälsofrågor i sitt klimatarbete. Åtgärder den närmaste tioårsperioden ska baseras på ett nytt europeiskt ramver. Detta slogs fast i en deklaration, »Parma Declaration on Environment and Health«, som antogs av företrädare för 53 länder vid en stor ministerkonferens om miljö och hälsa i Parma, Italien, den 10–12 mars, där bland andra EU-ländernas ministrar för hälsa och för miljö samlades.

Läs mer i Läkartidningen!
Läs deklarationen!

Det gångna decenniet var det varmaste på 130 år, visar en ny analys av temperaturer jorden runt som USAs rymdstyrelse NASA gjort. 2009 var även ett av de varmaste åren som förekommit sedan moderna mäntningar startade på 1880-talet. På södra hemisfären var 2009 det varmaste året sedan mätningarna startade 1880.

Läs artikeln och titta på bilder på Nasas hemsida!

 

Idag är det många som frågar sig: vad kan jag göra? Vi kan alla dra vårt strå till stacken. Men för de flesta
rubon93innebär det ett förändrat sätt att leva. Det finns ett rakt samband mellan förbrukning av olja/bensin och koldioxidutsläpp. Sambandet mellan förbrukning av annan energi och koldioxidutsläpp finns också, men är mer krokigt. Att minska sin totala förbrukning av energi är att gå åt rätt håll.

Template by JoomlaShine