Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

Referenser...

Forskare har kartlagt vad som händer med fisken när haven blir varmare. Generellt flyttar fisken norrut, till svalare vatten. Detta drabbar utvecklingsländer i tropikerna hårdast. Läs mer

Försurning av haven är ett nytt problem i klimatförändringens spår.

När luften innehåller mer koldioxid absorberar också haven mer koldioxid. Den kolsyra som då bildas sänker havens pH.

Vårdförbundet agerar i klimatfrågan

Vid kongressen 26-27.11.2008 beslöt Vårdförbundet att skriva på Klimatuppropet som Naturskyddsföreningen initierat tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet.
Läs mer här och här.

Klimatet på Almedalsveckan!

Tillsammans med Läkarförbundet ordnade vi ett välbesökt seminarium om klimatförändringar och vår hälsa.

Klimatet - vad kan vi göra själva

Idag är det många som frågar sig: vad kan jag göra? Vi kan alla dra vårt strå till stacken. Men för de flesta innebär det ett förändrat sätt att leva. Det finns ett rakt samband mellan förbrukning av olja/bensin och koldioxidutsläpp. Sambandet mellan förbrukning av annan energi och koldioxidutsläpp finns också, men är mer krokigt. Att minska sin totala förbrukning av energi är att gå åt rätt håll.

"Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige"
Läs artikeln i Läkartidningen 28-29/2008

Template by JoomlaShine