Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

Den 1 september samlade World Medical Association (WMA) läkare från världens alla hörn till klimatmöte i Köpenhamn. Mötet inleddes med olika beskrivningar av problemet. Därefter vidtog grupparbeten för revidering av förslaget till skrivelse inför Köpenhamnsmötet i december.

Vi behöver en levande diskussion i det offentliga rummet om den pågående uppvärmningen av vår jord.

World Medical Association antog den 17.10.2009 en handlingsplan för att skydda hälsan från klimatförändringarna.

Template by JoomlaShine