Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

I Umeå studerar man sambandet mellan klimatförändringarna och hälsan.

Här kan ni lyssna på ett föredrag "Stockholm under vatten".
Författare: Sofia Lindegren  

”Vägen framåt efter Paris – nya strategier, verktyg och åtgärder” var temat Klimatform 10.2.2016. Arrangörer var Naturvårdsverket och Miljöaktuellt.

Medvetenheten om att klimatförändringarna har effekter på hälsan har ökat, liksom forskningsanslagen. I Sverige är det institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet som ligger långt fram i forskningen.

Henning Rodhe är professor emeritus i kemisk meteorologi. Han var mycket tidig med att studera växthusgasernas effekter i atmosfären. På LfM:s allra första seminarium om växthuseffekten år 2000 var han inledningstalare. 

Anne von Heideman har gjort en bra presentation av klimatförändringarnas effekter på människors hälsa. Den bifogas här som pdf-fil.

Klimatförändringen_Anne_v_H_2015.pdf 

När detta skrivs pågår förhandlingar i Bonn om FN:s stora klimatmöte COP21 i Paris 30 november – 11 december. Många aktiviteter har redan börjat och hoppet är stort att detta äntligen ska leda någon vart.

LfM kommer att ha två representanter på plats i Paris: Björn Fagerberg för Svenska Läkarförbundets arbetsgrupp för miljö och Matilda van den Bosch för ISDE (International Society of Doctors for the Environment).

Vi som var i Almedalen 2015 insåg att klimatet var allestädes närvarande. Inte ett företag, inte en organisation tycktes ovetande. Detta var dock något som media förbisåg.

Template by JoomlaShine