I en artikel i British Medical Journal går man igenom aktuellt kunskapsläge om klimatförändringarnas hälsoeffekter.

Till de direkta räknar man värmeböljor med åtföljande ökning av marknära ozon.

Till de indirekt hälsoeffekterna räknar man bl.a. följderna av försämrade skördar, höjda matpriser och översvämningar: undernäring med alla dess ohälsotillstånd, spridning av nya och nygamla infektionssjukdomar och psykosociala effekter. Risken för konflikter och vågor av klimatflyktingar är uppenbar.

Man pekar på att många av de åtgärder som minskar koldioxidutsläppen också har en hälsofrämjande effekt. Att byta bilen mot apostlahästarna, cykel och kollektivtrafik medverkar till renare luft, ökad fysisk aktivitet och fler sociala kontakter. Att äta mindre rött kött skulle påverka incidensen av  hjärt-kärlsjukdomar och cancer positivt.

Man anser det viktigt att öka tillgänglighet till familjeplanering, speciellt i låginkomstländer, vilket i sin tur kommer att minska mödra- och barnadödligheten. Detta är en av nyckelfaktorerna för att minska befolkningsökningen i världen. (Här berör man inte att det är den ökande levnadslängden som för närvarande står för befolkningsökningen.)

Hälso- och sjukvårdssektorns roll är att kommunicera riskerna med global uppvärmning, att samarbeta med andra parter och att främja, leda och utvärdera ett antal anpassningsstrategier. Särskild hänsyn måste tas till de mest sårbara populationerna. Ökat finansiella bidrag från höginkomst- till låginskomstländer och fritt flöde av information och teknologi mellan länder är nödvändiga förutsättningar.

Artikeln avslutas med att det är nödvändigt dels att minska utsläppen av växthusgaser, dels att vidta åtgärder för att anpassa samhället för de klimatförändringar som redan är oundvikliga.

SKRIV PÅ

Radikalisera klimatpolitiken nu! 

LÄS MER

Klimatfrågan kräver en ny global etik  GP 14.8.2012

How the low carbon economy can improve health  BMJ 2012;344:e1018

Health risks, present and future, from global climate change  BMJ 2012;344:e1359

Fler BMJ-artiklar om klimatförändringar och hälsa  

Är du klimatskeptiker? 14.8.2012

 

http://intressant.se/intressant 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine