plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Omvärldens klimat påverkar svenska samhället

En bra sammanfattning av Almedals-seminariet "Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?" finns på SMHI.

Den viktigaste slutsatsen på seminariet var kanske att det finansiella systemet inte stödjer klimatanpassning. Det ekonomiska systemets bristande koordination med hållbar utveckling har tidigare diskuterats på denna hemsida.