plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Klimatförändringen: Hur kan människors hälsa påverkas i framtiden globalt och lokalt?

Anne von Heideman har gjort en bra presentation av klimatförändringarnas effekter på människors hälsa. Den bifogas här som pdf-fil.

Klimatförändringen_Anne_v_H_2015.pdf