När detta skrivs pågår förhandlingar i Bonn om FN:s stora klimatmöte COP21 i Paris 30 november – 11 december. Många aktiviteter har redan börjat och hoppet är stort att detta äntligen ska leda någon vart.

LfM kommer att ha två representanter på plats i Paris: Björn Fagerberg för Svenska Läkarförbundets arbetsgrupp för miljö och Matilda van den Bosch för ISDE (International Society of Doctors for the Environment).

MER

Följ klimatmötet tillsammans med regeringen

Samtal om klimat i Göteborg Den 21 oktober anordnade LfM ett seminarium om politikens, marknadens och konsumentens roller när det handlar om att tackla klimatförändringarna.

Tillssammans för klimatet! Klimatdemonstration 29 november i Stockholm.

Klimatförändringen. Hur kan människors hälsa påverkas i framtiden globalt och lokalt? Anne von Heideman har gjort en bra presentation av klimatförändringarnas effekter på människors hälsa. Den bifogas här som pdf-fil. 

Klimatkultur "Vi pratar om vikten av ett bra kulturklimat. Men i dag är det nog minst lika viktigt att vi pratar om vår klimatkultur - om hur vi som kulturvarelser förhåller oss till klimatförändringen." Läs Gösta Alfvéns tankar!

Upprop: Klimatsamling i Göteborg

Health Care Without Harm: Reducing the Climate Footprint: The EU’s Legislative Framework and the Healthcare Sector

 

Dela på:
Template by JoomlaShine