Vi som var i Almedalen 2015 insåg att klimatet var allestädes närvarande. Inte ett företag, inte en organisation tycktes ovetande. Detta var dock något som media förbisåg.

Läkarförbundets arbetsgrupp för miljö och hälsa tillsammans med SYLF och Läkare för Miljön presenterade sina tankar om läkares ansvar inför kommande policyprogram.

Maten vi äter diskuterades på många ställen. Sjukhusläkarna m.fl. hade ordnat ett seminarium om sjukhusmat. SLU presenterade den nya och hälsosamma maten: skalbaggar, fjärilar, bin, getingar, myror, gräshoppor, syrsor. Enligt FAO är detta en lösning på proteinbrist och ett steg mot mer hållbar livsmedelsproduktion. Det är vi i västerlandet som måste gå före eftersom vår matkultur tenderar att påverka andra delar av världen.

Östersjön och hållbar utveckling behandlades på Briggen Tre kronor. Östersjöns vatten är förorenat av bland annat antibiotika, mikroplast och kemikalier. Eftersom Nordeuropas grundvatten är alltmer förorenat kan vi komma att behöva Östersjön som dricksvattenkälla i framtiden.

”Nano i nöd och lust” diskuterade riskerna när de nya nanomaterialen vi använder dagligen sprids i miljön via framför allt avloppsvatten.

Andra globala frågor var”planet boundaries”, dvs. de gränser Gaia (jordens ekosystem) satt upp och som Johan Rockström brukar tala om; klimatet; kärnkraft och kärnbränsleavfall; AP-fondernas oetiska investeringar.

Globalisering i form av migration, utländska läkare, romers situation och rasism stod också på agendan.

Om man kände sig osäker på hur man själv skulle kunna föra ut sitt livsviktiga budskap kunde man få sig ett exemplar av Lobbyhandboken att plugga in.
Dela på:
Template by JoomlaShine