Medvetenheten om att klimatförändringarna har effekter på hälsan har ökat, liksom forskningsanslagen. I Sverige är det institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet som ligger långt fram i forskningen.

I Läkartidningen 2015;112:2257 beskrivs arbetet med att ta fram landsprofiler som underlag till WHO inför Parismötet.

I Läkartidningen 2016;113:185 intervjuas Birgitta Evengård, infektionsläkare, som fått ett stort forskningsanslag. 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine