Det sägs att krisen och krigen i mellanöstern inte beror på klimatförändringarna. Naturligtvis kan detta ifrågasättas. Torka kan ha medfört att fler unga flyttat in till städerna, och att de där mött och anammat både demokratiska och odemokratiska idéer. Konflikter mellan idéerna, i kombination med konkurrens om resurser, kan ha varit utlösande faktorer. 

Nu varnas för att klimatförändringarna gör delar av mellanöstern obeboeliga för människor, med eller utan tillgång till luftkonditionering. I så fall lär vi få räkna med fortsatta flyktingströmmar till Europa, även om krigen skulle ta slut.

Läs mer i OmVärlden 


Dela på:
Template by JoomlaShine