The RTCC Climate Change A-Z  Ett A-Ö för termer som används i klimatsammanhang

Klimat och hälsa  Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Uppsalainitiativet  En blog "för dig som inte vet bäst själv"  

Klimatförändringar och hälsa - artiklar i Läkartidningen sedan 1997.

Global change and Health WHO Europe

Nya  hälsorisker i ett förändrat klimat  Moderna läkare 1/2012

Klimat och hälsa: två utmaningar - en lösning  Moderna läkare 1/2012

Health risks, present and future, from global climate change  BMJ 2012;344:e1359

Climate change: what we do - and don't - know  New Scientist

Climate change and health - time to act  Briefing paper, Germanwatch januari 2012

Longer growing seasons do not increase net carbon uptake in the northeastern Siberian tundra  Journal of Geophysical Research 2011:116.

Climate cycles drive civil wars  Nature 24.8.2011

Värmeböljor och sårbarhet bland utsatta grupper - en svensk studie  Folkhälsoinstitutet R 2010:12

A human health perspective on climate change  Environmental Health Perspectives och National Institute of Environmental Health Sciences, 22.4.2010

Managing the health effects of climate changes Lancet Commissions, maj 2009.

Healthy hospitals - healthy planet How the health sector can reduce its climate footprint. WHO och HCWH, 2009.

Minskning av sotutsläpp snabbaste miljöåtgärden
Henning Rodhe och Örjan Gustafsson på DN Debatt 27.2.2009

Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter
SoU 2007:60 

Havet 2008
En rapport från Naturvårdsverket om miljötillståndet i våra havsområden. Ett kapitel handlar om den försurning av haven som följer på stigande koldioxidhalter i atmosfären.

The co-benefits to health of a strong EU climate change policy
Belyser de hälsoekonomiska fördelarna av strikt klimatpolicy. En rapport 2008 från HEAL, CAN och WWF.
Rapporten
Pressrelease 2.10.2008

Utmaningen: Forskare om en hållbar mänsklighetPocketerad populärvetenskap, Vetenskapsrådet 2008

Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna
Rapport från Föreningen Norden, november 2008

Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt
LfM kommenterar artikel i BMJ. Läkartidningen 40/2008

Climate change and health
Uttalande från 61:a världshälsomötet 24.5.2008

Health professionals taking action on climate change
En stor del av BMA:s hemsida ägnas klimatet.

Global environmental change and health: impacts, inequalities, and the health sector
BMJ 2008;336:191-194 (26 January)

Public health and climate change
En folder från HEAL

Climate change and the challenges for public health: Engaging the regions
Rekommendationer från konferensen i Bryssel 24.6.2008

Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
Läkartidningen 28-29/2008

Aktörer i klimatfrågan Tidskriften BMJ startade 2006 ett »koldioxidråd« för att mobilisera läkarkåren i klimatfrågan, som man kallade den största utmaningen mot människors hälsa. Läkartidningen 8.4.2008. Pdf

Robin Stott: Läkare måste agera Läkare har en skyldighet att agera i klimatfrågan. Och bästa sättet att tackla klimatförändringarna är en världsomspännande ransonering av fossila bränslen. Läkartidningen 8.4.2008.

Läkarförbundet agerar i klimatfrågan Läkarförbundet ansluter sig till Climate and Health Council, ett internationellt läkarupprop som vill ha ett tvingande avtal vid FNs klimatmöte i Köpenhamn 2009. Läkartidningen 4.4.2008.

Sjukvården måste agera i klimatfrågan I samband med världshälsodagen 7 april uppmanar WHO hälso- och sjukvården att agera för minskade utsläpp. Läkartidningen 4.4.2008.

Health and Environment Alliance
Sidan om klimatförändringar och hälsa

Katastrof: Hälsa Tryggve Årman, ordförande i föreningen Läkare För Miljön (LFM), reder ut hur svenskarnas hälsa kan komma att drabbas. Good Living 1/2008.

Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar Referat från symposium på Riksstämman 2007. Läkartidningen 49-50/2007.

Climate and adaption. Human and animal health in Sweden. DG SANCO workshop, 24.10.2007

www.foi.se/climatools Ett forskningsprogram om verktyg för klimatanpassning. Ett av uppdragen är att ta reda på vilka funktioner inom hälsovården som blir berörda vid olika typer av extrema klimathändelser.

The Geopolitics of Chlimate Change Sammanfattning på svenska. Rapport från Försvarets forskningsinstitut FOI oktober 2007. Den fullständiga rapporten på engelska kommer i december.

Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter Klimat- och sårbarhetsutredningen lämnade den 1 oktober 2007 sitt slutbetänkande till regeringen , SOU 2007:60.
Här finns den

Tema klimatpolitik Nyhetsbrevet 2-3/2007

Klimatförändringarna: Åtgärder från alla håll behövs . Gustav Ullenhag, Nyhetsbrevet 2-3/2007

IPCC på svenska Här finns svenska översättningar av IPCC-rapporterna.

Klimatseminarium 7 mars 2007 En heldag med klimat- och sårbarhetsutredningen, statsminister Fredrik Reinfelt och miljöminister Andreas Carlgren. Presentationer och annat finns att ladda ner.

cCASHh, climate Change and Adaption Strateties for Human health
Ett WHO-projekt där vår f.d. ordförande Elisabeth Lindgren deltar.

Global change and health. WHO Europa.

Koldioxidutsläppen hotar livet i haven
DN 25.2.2007

Climate Change 2007 Den uppmärksammade rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change.

Torsken riskerar att utrotas Fem forskare om klimathotet i Aftonbladet 2.11.2006

Stern Review of the Economics of Climate Change Rapporten offentliggjordes 30.10.2006.

35 000 har dött av värmen Intervjuer med bl.a. Elisabeth Lindgren i Aftonbladet 2.11.2006.

Förberedelser för ett nytt klimat Artikel i Miljöaktuellt, Naturvårdsverket, mars 2006.

Klimatförändring och folkhälsa En kunskapsöversikt från Folkhälsoinstitutet 2006.

Klimat- och sårbarhetsutredningen 
M 2005:3 

Salmonella vanligare i Sverige med varmare somrar Elisabeth Lindgren i Vetenskapsradion 6.12.2005

Värmeböljorna blir vanligare och sjukdomsriskerna ökar Debattartikel av bl.a. Elisabeth Lindgren i DN 12.7.2005.

Hälsoeffekter att vänta av en framtida klimatförändring Föreläsningsanteckningar, Elisabeth Lindgren, CEMUS 12.9.2005

Värmeslag blir vanligare i klimatförändringens Sverige Elisabeth Lindgren i Vetenskapsradion 20.6.2005

Växthuseffekten en fråga för läkarkåren
Artikel i Läkartidningen 37/2004 med insändare och replik 44/2004.
Förnyade inlägg från läsare och svar från styrelsen på Läkartidningens webbsida 15.5.2006 och i nr 20/2006 (pdf).

Koldioxid och växthuseffekten Minnesanteckningar från SLFMs seminarium 4.2.2000 (pdf).

Dela på:
Template by JoomlaShine