Redan 1992 stiftades en lag i Sverige att inga mätinstrument innehållande kvicksilver fick köpas, säljas eller tillverkas. En kampanj för insamling av termometrar och blodtrycksmätare startade, och snart var de helt borta från sjukvården. Dagens unga läkare och sjuksköterskor har knappast sett något annat än kvicksilverfrIa mätapparater. Så är det dock inte i de flesta andra länder.

LfM deltog i en workshop om kvicksilver i New Delhi april 2007, arrangerat av organisationen Toxics Link. Deras arbete har nu gett resultat. Delstatsregeringen i Delhi har satt en deadline 31 september 2010 för sjukhusen att fasa ut kvicksilver. 

Läs mer här.
Se en video här.

Läs artikeln i Nyhetsbrevet 2-3/2007.


Towards a mercury treaty that protects public health. A health sector platform for INC 1  
HCWH, ISDE, wfpha, International Council of Nurses, inför Stockholmsmötet juni 2010  

"Halting the child brain drain - why we need to tackle global mercury contamination"
Läs sammanfattningen på svenska
Läs rapporten på engelska

Kvicksilver i sjukvården HCWH (Health Care Without Harm)

Fakta om kvicksilver HEAL 

Kampanjen “Förbli frisk – Stoppa kvicksilvret” HEAL 

Karolinska Institutet

Fakta om kvicksilver Kemikalieinspektionen 

Svenskt förbud?
Kemikalieinspektionen 

Livsmedelsverket Kostråd mm 

International mercury conference - How to reduce mercury supply and demand. Brussels, 26-27 October 2006

Template by JoomlaShine