I fiskebyarna utanför staden Minamata i Japan hade man länge lagt märke till att katterna fick "danssjuka", blev tokiga och sedan dog. År 1956 blev en flicka intagen på sjukhus med samma symtom. Läkarna började nysta och hittade allt fler patienter. Till att börja med trodde man att det rörde sig om en infektiös epidemi, men så småningom förstod man att det måste vara matförgiftning. År 1958 fastställde man att metylkvicksilver var orsaken. Man fann höga halter i fisk, skaldjur och andra vattenlevande organismer. Källan befanns vara Chissos kemikaliefabrik.

Sjukdomen drabbade en fattig fiskarbefolkning. Redan 1926 och 1943 hade Chisso betalat skadestånd då fisket drabbats hårt av föroreningarna. Men nu förnekade man all skuld och höll inne med forskningsresultat. Fabriken fortsatte att släppa ut metylkvicksilver till 1968. Samma år erkände japanska staten sambandet, men först 1977 fastställde staten kriterier för sjukdomen - dock anses de otillräckliga. 

Någon ordentlig epidemiologisk undersökning har aldrig gjorts, varför den exakta storleken av katastrofen är okänd. Officiellt har 2 265 offer erkänts. Chisso har betalat ut skadestånd till över 10 000 personer. 17 000 har begärt officiell registrering. Hur många som skadats in utero är okänt.

I januari 2011 ägde en konferens om kvicksilver rum i Japan. Här antog man en deklaration till hågkomst av offren i Minamata.

Läs mer:
Deklarationen  
Citizens against chemical pollution    
Wikipedia  
The poisoning of Minimata 
Ablout the finding of mehtyl mercury poisoning in Minimata  

 

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine