plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Mat och hälsa

Mat och hälsa

Rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet!

UN_news_logo   FNs generalförsamling har beslutat att tillgång till säkert och rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet, en grund för att kunna tillgodogöra sig livet och alla andra mänskliga rättigheter.

Idag är det nästan 900 millioner som saknar rent dricksvatten och 2,6 miljarder som saknar toaletter.

Läs mer här!

 

Sukralos sprids till miljön

Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel som används som tillsats i livsmedel. Nu visar preliminära undersökningar att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når ut i miljön.
Läs rapporten här.

Vår mat - en miljöfara

Bättre än så här kan det knappast uttryckas:

"Livsmedelshanteringen är en av våra stora miljöbelastare. Den bryter ner ozonlagret, ökar växthuseffekten och försurningen, hotar den biologiska mångfalden, förgiftar ekosystem, övergöder vattendrag och förbrukar ändliga resurser som kol, olja, och fosfor.

Läs mer

Kan man äta "rätt"?

De argument omkring vår kost som framförs idag är ofta motsägande. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur man ska äta både hälsosamt och miljövänligt.

Läs mer

Livsmedelsverket

På Livsmedelsverkets sida "Mat och miljö" finns en hel del tips om hur man kan äta miljö- och klimatvänligt.

Läs mer
Copyright © 2017 Läkare for Miljön. Alla rättigheter reserverade.