Sedan 2008 har Livsmedelsverket i sina råd inkluderat den bistra sanningen: inga barn och inga kvinnor som funderar på fler barn ska äta fet fisk från Östersjön. 

DN kultur 15.3.2012 sid 21 i pappersupplagan refererar till denna artikel (publicerad 25.10.2011) i rutor om kost och miljö. Tyvärr har det uppfattats som att författaren utan kommentarer rekommenderar medelhavskost.

De viktigaste kostråden hur hälso- respektive miljö- och klimatsynpunkt är:

- Rör på dig mycket och undvik tomma kalorier från fasta och flytande födoämnen.

- Var återhållsam med rött kött.

Den idag populära bantningskosten LCHF (lågt innehåll av kolhydrater, högt innehåll av fett) har ju av medicinsk expertis avfärdats som kost lämplig på befolkningsnivå. Det finns studier som tyder på ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar vid långvarig användning. Den har dessutom en negativ effekt på miljön.

Det brukar anges att vi måste livsmedelsproduktionen 50-70 % för att täcka framtida behov. Nu har en forskare ifrågasatt detta. Isobel Tomlinson anser att man då utgått från att alla ska äta som vi i västerlandet, vilket medför negativa effekter både på folkhälsa och miljö. Om man tar hänsyn till ojämn fördelning och stora förluster i livsmedelskedjan samt tar med aspekter såsom hållbarhet, resiliens och livsmedelssuveränitet (”food sovereignty”) kan man komma till ett annat resultat.

LÄS MER 

Fördubblad livsmedelsproduktion kanske inte behövs  SLU 30.11.2011

Doubling food production to feed the 9 billion: A critical perspective on a key discourse of food security in the UK Environmental Science & Policy, Volume 15, Issue 1, January 2012, Pages 136-144
 

Food, Fiber and Fuel var titeln på seminariet 27 september 2011 på Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Den odlingsbara marken på jorden är inte stor. Mycket liten yta återstår för nyodling, och konkurrensen om hur den ska användas blir svår.

Den 16 -17 februari 2011 hölls Forum för miljöforskning med temat maten på Uppsala Konsert & Kongress. Under två intensiva dagar diskuterades matfrågor - från produktion till avfall - i plenum, debatter, seminarier och workshoppar.

alt

 

 

För några år sedan gav regeringen ett uppdrag till Livsmedelsverket att ta fram miljösmarta kostråd. Man anslog också ett antal miljoner kronor. Nu, efter flera års arbete och många miljoner kronor, drar Livsmedelsverket bort dem. Regeringen kräver att de vattnas ur.

Indien på 50-talet - bilder av barn med svullna magar, tiggare, svältande. Med jämna mellanrum inträffade hungersnöder på grund av torka och olika pester. Men fr.a. i USA hade en mängd skickliga kemister, under världskriget upptagna med kemiska vapen, ställts till kemikalieindustrins förfogande. Den gröna revolutionen skulle nu råda bot på svälten i hela världen. Bevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter.

Template by JoomlaShine