Indien på 50-talet - bilder av barn med svullna magar, tiggare, svältande. Med jämna mellanrum inträffade hungersnöder på grund av torka och olika pester. Men fr.a. i USA hade en mängd skickliga kemister, under världskriget upptagna med kemiska vapen, ställts till kemikalieindustrins förfogande. Den gröna revolutionen skulle nu råda bot på svälten i hela världen. Bevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter.Idag vet vi resultatet. Sjunkande och förorenat grundvatten, biologisk utarmning, monokulturer, jorderosion, minskande skördar. Undernäringen är heller inte utrotad, om än inte så uttalad som för 60 år sedan. Cancerfrekvensen tycks stigande. Bekämpningsmedel används för självmord både av olyckligt kära tonåringar och av skuldsatta familjefäder.

Läs mer i India Together

 

Dela på:
Template by JoomlaShine