Food, Fiber and Fuel var titeln på seminariet 27 september 2011 på Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Den odlingsbara marken på jorden är inte stor. Mycket liten yta återstår för nyodling, och konkurrensen om hur den ska användas blir svår.

Professor Sten Nilsson gjorde en mycket bra sammanfattning av problemet. Man talar nu om fem F: food, fodder, fuel, fiber och feedstock, dvs material till t.ex. biokemikalier, byggnadsmaterial, energi. Många faktorer närmar sig sin topp, sin peak.

I delar av Afrika, Latinamerika, Indonesien, Ukraina och Vitryssland finns det en viss potential till omvandling av (regn)skog till jordbruksmarken. Men ungefär 300 miljoner hektar mark kommer att saknas. Egentligen räcker den tillgängliga marken endast till jordbruk. Markpriserna har redan börjat gå upp i Brasilien och Uruguay.

Matproduktionen behöver öka med 1,4 % per år fram till 2050, enligt en Oxfam-rapport. Vattnet kommer inte att räcka. Därför blir dieten avgörande. Agroforestry är enbra teknik.

Landgrabbing var ett annat ämne som kom upp. Det innebär att ett land (t.ex. Kina) eller ett företag köper upp stora arealer mark i ett annat land, vanligen i Afrika, som en försäkring för sin egen framtid.

Frågor som föreläsarna glömde:
- Människor lever i och av regnskogarna i dag, kanske betydligt mer resurssnålt och miljövänligt än vad vi gör. Vem bestämmer vad som ska göras med skogarna - de som bott där i hundratals år, eller de som har pengar?
- Marken i regnskogen har lågt näringsvärde. All biomassa finns i träd och växter. Humuslagret är mycket tunt. Räcker detta till ett hållbart produktivt jordbruk?

Referat från seminariet

Presentationerna

Dela på:
Template by JoomlaShine