DN kultur 15.3.2012 sid 21 i pappersupplagan refererar till denna artikel (publicerad 25.10.2011) i rutor om kost och miljö. Tyvärr har det uppfattats som att författaren utan kommentarer rekommenderar medelhavskost.

De viktigaste kostråden hur hälso- respektive miljö- och klimatsynpunkt är:

- Rör på dig mycket och undvik tomma kalorier från fasta och flytande födoämnen.

- Var återhållsam med rött kött.

Den idag populära bantningskosten LCHF (lågt innehåll av kolhydrater, högt innehåll av fett) har ju av medicinsk expertis avfärdats som kost lämplig på befolkningsnivå. Det finns studier som tyder på ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar vid långvarig användning. Den har dessutom en negativ effekt på miljön.

Den diet som har bäst bevisvärde som nyttig på befolkningsnivå är den s.k. medelhavsdieten, med mycket grönsaker, frukt, fisk och skaldjur. Den innefattar inte det som kallas snabba kolhydrater, junk food eller tomma kalorier. Kommentar 15.3.2012: Det är tveksamt om jordens resurser räcker till för att många ska kunna äta denna sorts medelhavskost. En liknande kost, uppbyggd av svenska lokalproducerade råvaror, har i en studie visat sig ha lika goda effekter på olika blodvärden.

Den ökade användningen av LCHF kost är ett problem ur miljösynpunkt. Den innebär en extremt hög köttkonsumtion, på en nivå som troligen aldrig förekommit i människans evolutionshistoria. Köttproduktionen har lagts om från extensiv gräsbetande till intensiv, där kosten består av spannmål och kraftfoder, inklusive fiskmjöl.

Kor släpper ut mycket metangas, som är en stark växthusgas. 

Tittar vi på svensk köttproduktion så finns korna i vissa delar av Sverige, bl.a. Värmland, men deras mat odlas på andra platser. Det betyder bland annat att gödseln inte ingår i kretsloppet. De gräsmarker där korna går kan inte producera föda nog för dagens stora snabbväxande djur. I stället "importeras" spannmål som odlats på vår bästa åkermark (vi har inte mycket av den varan i Sverige) eller odlats i andra länder.

Kött från Latinamerika har nog mest betat gräs, men där tillkommer långa kyltransporter.

Får har tills nyligen endast betat gräs, men idag börjar man ge även dem kraftfoder för att de ska växa fortare.

I det gamla bondesamhället uppföddes grisarna till stor del på skulor, dvs matavfall. Idag får även de kraftfoder. Vi behöver minska på konsumtionen av fläsk för att vara miljö- och klimatsmarta.

Det finns studier som tyder på att fettsammansättningen hos gräsbetande djur är annorlunda än hos dem som uppfötts på spannmål, och att den skulle vara bättre för människan ur hälsosynpunkt. Men idag räcker inte det ekologiska köttet för alla som vill ha.

Vi kommer inte ifrån det: Befolkningen som helhet måste äta mindre kött. LCHF-dieten kan möjligen rekommenderas till dem som inte klarar av bantningen på annat sätt, och där viktnedgången av hälsoskäl är högprioriterad.

Varför har då LCHF-dieten fått sådant stort genomslag? Det finns studier som visar dess effektivitet som bantningskost. Men många av dessa studier visar sig vara sponsrade av amerikansk köttindustri.

Borde vi då bli vegatarianer eller veganer allihopa, för att spara på miljön? Nja, människan är antagligen inte gjord för enbart vegetabilisk föda. Vi har nog alltid ätit insekter, som lär ha mycket bra fettsammansättning, och smådjur. Att vi hittade fram till havet och musslorna sägs ha gett vår hjärna den näring den behövde för att växa. Däremot är en minskad konsumtion av kött en av de viktigaste enskilda åtgärden vi kan göra för att bidra till jordens hälsa.

Som laktovegetarian måste man inse att man "lever i symbios" med köttindustrin. Tjurkalvar och färdigmjölkade kor måste tas om hand på något sätt - det är nog rimligt att de blir människoföda.

Intressant är att industrialiserade sojaprodukter, som tofu, quorn och tzai, lär orsaka lika stora utsläpp av växthusgaser som motsvarande mängd protein i köttform. Även om man är vegan måste man alltså tänka på vad det är man äter.

Proteiner finns det gott om också i andra bönor, i sädesprodukter och i många grönsaker. Äter man en blandad vegetabilisk kost får man i sig de proteiner man behöver. Veganer kan däremot behöva tillskott av viktiga b-vitaminer som folsyra och B12 samt av järn. Det gäller framför allt kvinnor i barnafödande åldrar.

Idag har vi ytterligare ett problem. Den odlingsbara jorden minskar stadigt globalt sett, samtidigt som befolkningsmängden fortsätter öka åtminstone 40 år framåt. Vi måste hushålla mycket bättre med vår åkerjord. Då ska den utnyttjas effektivt och samtidigt hållbart. Den ska ge så mycket näringsrik föda som möjligt, utan att ytterligare utarmas. Då kan vi inte ha en stor intensiv köttproduktion. Djuren får lov att beta ytor som inte är odlingsbara, t.ex. ängsmark, hedar och skogar.

LÄS MER

Köttlobby ligger bakom diet  SR Nyheter 30.8.2011

Livsmedelsverkets stoppade miljösmarta kostråd

Peak soil  New Internationalist Magazine 1.12.2008 

Fler artiklar om mat 


Länkat till intressant. 

Länkat till nyligen. 

Dela på:
Gravatar
Guest
Ingrid, anser du inte själv att din rubrik till artikeln är väldigt fel? Du har har ju inte heller kommit med några speciella belägg för rubriken i kommentarerna heller.Low Carb High Fat ersätter endast kolhydrater mot fett som energi. Sen finns det säkert människor som frossar i kött, och även dåligt kött. Men på de flesta forum där jag sökt information om LCHF så talar man om att köpa gräsbetes/närproducera t kött just för att det påstås ha en bättre fördelning med Omega-3. Om det är sant låter jag vara osagt.Tycker du gjort en stor otjänst med hela artikeln gentemot de människor som fått en bättre hälsa, personer som faktiskt bidragit till att sluta köpa diverse andra halvfabrikat osv. från andra delar av världen. T e x många f.d. diabetiker och överviktiga eller andra personer med IBS osv osv. Samt att de förbättrat sin hälsa. Sen är det också så att man inte nödvändigtvis behöver äta kött när man lever enligt LCHF.
Gravatar
Sverige: Tänk bort importvarorna. Vi måste producera vår mat mer lokalt eftersom fossila bränslen under överskådlig tid kommer att behövas för transporterna. Räkna ut hur mycket betesmark det finns som inte lämpar sig för odling. Hur många djur kan gå där? Lägg till antalet grisar som kan leva på skulor och restprodukter. Sedan blir det förstås en balansfråga hur den odlingsbara marken ska användas. I min barndom släpptes korna ut på åkrarna efter skörd. Kretsloppsjordb ruk är nog fundamentalt.Globalt: De flesta lever på små mängder rött kött. Animaliska födoämnen är mjölk och mjölkprodukte r, ägg och ibland fågel. Som här förr i tiden: Stek på söndagen för de rika (vi fick köttbullar). Grisen (om man hade någon) slaktades till jul, då kunde man frossa. Till vardags sill, strömming, utblandat kött (korv, blodpudding, palt etc etc). Ingen konstgödsel!
Gravatar
Guest
Varför visa offentligt att du inget förstått?Ett hållbart jordbruk är omöjligt utan stor djurhållning. Och jag menar STOR. Vi måste ersätta både den gödsel (oftast konstgödsel) som används till importvarorna och den konstgödsel som används inom landet.Konstgödsel- gift- och oljejordbruket går så småningom i graven som ett ytterligare groteskt misstag av människan.
Gravatar
Intressant det här med vad som är bra och inte för miljön. Men tydligt är det att mindre kött det borde vi äta.
Gravatar
Frank Nilsson
Korna är kolsänkor!
Gravatar
Frank Nilsson
Sverige har enorma betesmarker som inte längre utnyttjas och som inte kan användas till odling.De som vill förbjuda kött i skolorna och överhuvudta get vill att vi ska minska andelen animalisk föda verkar vilja att vi istället ska äta importerad soja och liknande, vilket leder till att vi formligen äter olja.Ett hållbart jordbruk är inte möjligt utan en omfattande djurhållning. Det storindustriell a kemikaliejordbr uket är på väg att haverera!Den kolhydratmat du kallar människoföda fyller i dag våra sjukhus med metabolt sjuka patienter och är på väg att få landstingens budgetar att krakelera.
Gravatar
Inte vad jag kan se, i alla fall! Men god åkermark ska användas till i första hand odling av människoföda. Djuren bör gå på sådan mark som inte lämpar sig för jordbruk. Kanske återigen hålla skogen öppen? Då finns det nog en övre gräns för hur mycket kött det räcker till. Det tycks i alla fall bli nyttigare.
Gravatar
Frank Nilsson
Finns det något hinder för att vi i Sverige ökar produktionen av gräsbeteskött och slutar importera sämre kött?
Gravatar
Globalt förstås. Det mesta kött vi äter i Sverige är importerat och uppfött på "konstmat".
Gravatar
Frank Nilsson
I Sverige?Vad grundar du det på?
Template by JoomlaShine