Sedan 2008 har Livsmedelsverket i sina råd inkluderat den bistra sanningen: inga barn och inga kvinnor som funderar på fler barn ska äta fet fisk från Östersjön. 

När vi gick med i EU 1995 var det känt att strömming och östersjölax innehöll alltför höga doser dioxiner för att duga som människoföda. Sverige kämpade sig till ett undantag - med tanke på surströmmingen. Vi fick ett undantag tom. 2011, dvs vi får sälja denna fisk inom Sveriges gränser, men inte exportera till andra EU-länder. Undantaget förutsatte att vi nådde ut med information till riskgrupperna, vilket vi inte tycks ha gjort.

Nu har det, lite sent, uppmärksammats att Sverige inte försett EU med all information. När man läser olika artiklar ser man vilka olika hänsyn som ska tas: hälsan för nuvarande och kommande generationer, utkomstmöjligheter för fiskarna, strömmingens och Östersjöns överlevnad och människors matpreferenser. Beslut om strömming är helt enkelt ett politiskt beslut där dessa faktorer vägs samman. 

Strömming, tillika den större kusinen sill, har varit svenska folkets basföda. Den har funnits i mängd och därför varit billig. Den är full av nyttiga fetter. Det är just denna sorts mat som vi borde äta mer av. 

Går man 50 år tillbaka var kött sällsynt på middagsborden. Strömming och sill åt man flera gånger i veckan, i olika beredningar. Idag har fiskkonsumtuionen rent allmänt gått ner. 93 procent av småbarnsfamiljerna håller sig under Livsmedelsverkets rekommendationer för strömming (högst 2-3 gånger per år). I farozonen är framför allt yrkesfiskarna med familjer.

Dioxiner lagras i vårt fett, och därifrån utsöndras det extremt långsamt. När det gäller kvicksilver räcker det med att en kvinna slutar äta förorenad fisk inför graviditet. Men i stort sett allt dioxin hon fått i sig under livet finns kvar i fettet. Det cirkulerar ut i blodomloppet som hon delar med fostret. Det anrikas i bröstmjölken, dvs den har högre halter än hennes blod. Jämfört med modersmjölk på 70-talet har halterna sjunkit till ungefär en femtedel. 

Halterna av dioxiner i strömming har legat på samma nivåer under den senaste 15-årsperioden. Detta tyder på att tillförseln av dioxiner till Östersjön fortsätter. Man har funnit att dioxiner finns i sediment längs kusten, fr.a. där det finns eller har funnits industrier. 

Fiskarnas organisationer anser att dioxintillförseln via fisken är låg i förhållande till vad vi får i oss från andra håll. 

Samtidigt fiskar vi i mesta laget strömming. År 2000 ansåg Naturvårdsverket att fisket inte sker på ett hållbart sätt.

LÄS MER

EU fick inte all information om gift i svensk fisk  SR 12.10.2012

Regeringen mörkade gifter i svenska fiskar  Expressen, hämtat 22.10.2012 

Regeringen slåss för att få sälja giftig fisk  Aftonbladet 8.4.2011

Redovisning av uppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet  Livsmedelsverket 28.2.2011

Dioxiners sammanfattning avslöjar ursprunget  Havet 2008

Exploatering av sill/strömming i Östersjön  SCB 22.3.2006

Dioxiner och PCB  Risker med mat, Livsmedelsverket

Från hav till konsument - med ett starkt miljöengagemang  Svensk fisk 


http://intressant.se/intressant
 

Dela på:
Template by JoomlaShine