När man började framställa genetiskt modifierad gröda som var motståndskraftig mot ogräsmedel och skadegörare hade man stort hopp om att kunna dra ner på besprutningen, och det är detta budskap som marknadsförts. Men effekten har blivit den motsatta - den totala användningen av bekämpningsmedel ökar.

Men när man sått grödor resistenta mot glykosat1 började man bespruta ogräset inte bara före sådd och efter skörd, utan också däremellan. Denna extensiva användning ledde till att ogräset utvecklade resistens mot glykosat. Som en följd har man tvingats använda flera andra herbicider2. Det resistenta ogräset har spritt sig över stora områden i USA.

I en studie har man visat att användningen av insekticider3 visserligen minskade med 56 000 ton under perioden 1996-2011, men att denna minskning motverkades av en ökning av herbicider4 på 239 000 ton. Totalt för pesticider5 räknar man med en ökning på 183 000 ton eller 7 procent.  

Man beskriver också att när glyfosat är "inbyggd" i plantan (i stället för att ligga på ytan) så bryts den inte ner av sol, vatten etc. Glyfosat finns nu i regnvatten. Djur- och insektslivet påverkas i områden där glyfosat används. Dessutom hävdas att de "inbyggda" pesticiderna bör räknas in i den totala mängden pesticider som cirkulerar. 

Författarna spår att herbicidanvändningen kommer att fortsätta öka, framför allt om vissa nya genmodifierade varianter av majs och soja godkänns för användning. Man oroar sig för att halterna av herbicider i mat kommer att öka.


1
Glyfosat = Round Up m.fl, framställt på Monsanto 1970. Den vanligaste herbiciden som används främst mot gräs och gömfröväxter.

2 Insekticider är insektsmedel.

3 Herbicider, ogräsmedel, är växtdödande medel och avlövningsmedel, t.ex.  Agent OrangeKlorex 55 och Roundup.

5 Pesticider = bekämpningsmedel. Indelas i fungicider mot skadesvamp, herbicider mot ogräs och insekticider mot skadeinsekter.
 

LÄS MER

GMO-grödor har lett till ökad besprutning i USA  ATL 23.10.2012

Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S: -- the first sixteen years  Environmental Sciences Europe 2012, 24:24 28.9.2012

Sverige bör arbeta för en giftfri värld  GreenPeace 22.10.2012  Länk till filmen Växand tvivel (Growing doubt)

GMO-tekniken farligare och dyrare än vad Fagerström vill hävda  Debattartikel, Ingrid Eckerman 29.5.2011


http://intressant.se/intressant
 

Dela på:
Template by JoomlaShine