Debatten kring ekologiskt jordbruk rasar efter en artikel i Svenska dagbladet skriven av fyra forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Motdebattörerna är i allmänhet andra forskare eller f.d. forskare vid SLU.

Den som vill sätta sig in i problemet kan börja med att läsa referaten från LfM:s seminariedagar Mat för livet 2006 och 2006. De slutsatser som kunde dras var:

- Ät S.M.A.R.T. är en bra utgångspunkt för hälsosam och miljövänlig mat. 
- Vi måste gå över till ekologiskt kretsloppsjordbruk! 

Läs också om effekterna av den gröna revolutionen (bevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter) i Indien. 

Formas har skrivit om Jordbruk som håller i längden 2010.

Professorerna Hans Rosling och Johan Rockström föreläste på SLU i september 2014: Globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning. 

Nu kommer vi til dagens diskussioner. Det är tydligt att det sedan många år finns två fraktioner vid SLU - en som är emot ekologisk odling, och en annan som är för. Det tycks också som om de som bestämmer över forskningsmedlen är de som är mot ekologiskt odling. Misstankar finns att de har band till vissa storföretag. 

Så här säger professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Centre på Twitter: "Meningslös pajkastning. Vi behöver hållbart lantbruk. Varken eko el konv uppfyller krav om mat inom planetära gränser.

Läs artiklarna

Ekologisk odling - vägen till svält  SvD 16.11.2014 De fyra SLU-forskarnas debattartikel. "Praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga."

Kritik mot angrepp på ekologisk odling  DN 16.11.2014. ”De gör grova och felaktiga förenklingar.” 

Forskare får mothugg om ekologisk mat  SvT 16.11.2014  "Det grundläggande problemet är att forskarna bara ser en del av verkligheten och tror att vi kommer lösa problemen som är kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion inom ramen för dagens system.

Svar på tal om ekologiskt och svält  Naturskyddsföreningen 17.11.2014 "Forskarvärlden i övrigt är eniga om att planeten står inför stora utmaningar där jordbruket måste ställa om. För att klara det måste vi göra en kraftig kursändring mot ekologiska metoder inom jordbruket."

Ekologisk odling - vägen till bättre hälsa  Krav 17.11.2014 "Vi menar att ekologisk odling är en väg för bättre hälsa hos både människor, djur och natur."

En del av en kampanj mot ekomat  SvD 18.11.2014  "Sedan en tid tillbaka pågår en hätsk kampanj mot det ekologiska jordbruket. Det är kanske inte så konstigt. De ekonomiska intressen som känner sig hotade är omfattande." 

SLU slåss återigen mot väderkvarnar  SVT 18.11.2014 "Dessa män har ägnat en stor del av sina yrkesliv åt att med sina statligt finansierade forskningstjänster skapa polarisering mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk."

Ekologiska lantbruket utvecklas hela tiden  SvD 19.11.2014 "Vad de där emot inte skriver är att ekologiska odlingsmetoder står sig väl gällande avkastningen i många delar av världen."

Lika stor skörd, bättre för miljön med ekologiskt lantbruk  Västerbottenkuriren 20.11.2014 "Dessa resultat visar alltså att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra betydligt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk i Sverige."

Konventionella jordbruket är ett blindspår  GP 21.11.2014 "Matproduktionen i Sverige kan inte behandlas separerat från sitt globala sammanhang." 

Osakliga uttalanden av professorer  Bohuslänningen 21.11.2014 "För många jordbrukare har övergången till ekologiskt jordbruk varit räddningen för deras gård."

Äldre artiklar

Här är professorerna bakom Paulsens totalsågning av ekomaten  Miljöaktuellt 26.9.2009

SLU-professorerna hade fel om ekologiskt jordbruk  Miljöaktuellt 27.12.2009 "Studien visar tydligt att den ekologiska produktionen ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp än konventionell produktion."

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine