plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Mat och hälsa

Kan man äta "rätt"?

De argument omkring vår kost som framförs idag är ofta motsägande. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur man ska äta både hälsosamt och miljövänligt.

ÄT S.M.A.R.T.

I materialet Ät S.M.A.R.T. tar man hänsyn till både våra näringsmässiga behov och matens miljöpåverkan.

S.M.A.R.T. står för:
S: Större andel vegetabilier
M: Mindre "tomma kalorier"
A: Andelen ekologiskt ökas
R: Rätt kött och grönsaker
T: Transportsnålt

Läs mer på Hälsomålet
Hämta material och alla bilder från Folkhälsoguiden