Bättre än så här kan det knappast uttryckas:

"Livsmedelshanteringen är en av våra stora miljöbelastare. Den bryter ner ozonlagret, ökar växthuseffekten och försurningen, hotar den biologiska mångfalden, förgiftar ekosystem, övergöder vattendrag och förbrukar ändliga resurser som kol, olja, och fosfor.

Livsmedelskedjan står för 30 % av klimatpåverkan och djuruppfödning för 18%. Livsmedelskedjan påverkar alla miljömål utom säker strålning.

Menar vi allvar måste vi få till stånd en mer hållbar livsmedelsproduktion."


Sagt av Pia Lindeskog, chef för KF Konsument, 2007.
Dela på:
Template by JoomlaShine