För några månader sedan debatterades värdet av ekologisk. Några forskare på SLU kritiserade en dansk genomgång och sade att ekologiskt framställd mat varken är bättre för människans eller jordens hälsa.

Att det finns olika åsikter på SLU är kännt sedan tidigare. De danska forskarna har ställt sig mycket undrande till till vissa uttalanden om deras rapport. 

Slutsatsen undertecknad drog av LfM:s egna matseminarier var att det är ekologiskt kretsloppsjordbruk som är det mest hållbara. Ett sådant hade vi runt andra världskriget. I stort sett endast naturgödsel användes. Djuren gick på skogen på sommaren och fick hö från ägnarna på vintern - sådan marker där vi inte kan odla mat. "Äng är åkers moder" hette det.

i Global Opportunity report tittar man på hot och möjligheter för att uppnå välfärd i välfärdsekonomin. En av de tio punkterna handlar om "smart jordbruk" där man använder teknologi och digitala lösningar för att bl.a. hushålla med vatten. 

LÄS MER

De danska forskarnas reflektioner med länkar till många danska och svenska artiklar

Dagens Nyheter Ekonomi  

Naturskyddsföreningen  

Tidningen Land

Ekologiska lantbrukarna  

SVT daterade upp sin artikel 

Smarta jordbruk är den största globala möjligheten  YouGov januari 2016 

Global Opportunity Report 2016  

New UN report calls for transformation in agriculture  Om UNCTAD-rapporten 2013

VÅRA ARTIKLAR OM MAT OCH JORDBRUK

Är vegansk kost = hållbarhet?  2015-06-06

Hur var det med jordbruket? 2014-11-22

Kan man äta "rätt"? 2009-11-16

Mat för livet 2006 och 2007  Referat från våra seminarier

 

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine