Diskussionen pågår, bland annat i vår facebook-grupp för medlemmarna, om huruvida ekologisk mat är bättre än "konventionellt" odlad och framtagen mat. Vi vet att det bland forskarna finns olika åsikter. Frågan om hur maten ska produceras visar sig vara lika komplicerad som frågan om vilken mat vi ska äta.

Man kan anlägga flera olika perspektiv på detta:

- Hållbar utveckling enligt de fyra hållbarhetsprinciperna

- Resursförbrukning enligt de planetära gränserna.

- Matens kvalitet ur konsumenternas aspekter 

- Livskvalitet ur djurens perspektiv 

Läkare för Miljön har under åren både haft seminarier om maten och samlat annan information. Ekologiskt kretsloppsjordbruk tycks vara det som långsiktigt är mest hållbart. Det innebär också minskade mängder miljögifter. Produktionen blir mindre men torde räcka om dieten anpassas till mindre mängder animalisk mat.

Naturskyddsföreningen har tidigare påpekat bland annat att ekojordbruken har bättre förutsättningar att klara av klimatförändringarna (översvämningar, torka, insektsangrepp) pga. större biodiversitet.

Sommaren 2016

Livsmedelsverket kom i juni 2016 ut med en litteraturstudie där man bl.a. citerar WWF: "WWF konstaterar att den största fördelen för ekologiskk produktion är att kemiska växtskyddsmedel inte används samt att biodiversiteten i landskapet ökar." Den föranledde en intensiv debatt under högsommaren.

I en debattartikel i DN hävdade Torbjörn Fagerström och Jens Sundström att den nya rapporten ger incitament att fasa ut stödet för ekologisk odling.

Livsmedelsverket ställer sig dock inte bakom dessa åsikter. 

Rapportens författare replikerar: "Det går inte att säga att det ena odlingssystemet är miljömässigt överlägset det andra utan att först definiera en målbild, dvs. prioritera olika miljömål. En fullständig hållbarhetsutvärdering ska dessutom väga in många fler aspekter än vad som ryms i vår rapport, till exempel djurvälfärd, sociala aspekter, arbetstillfällen och tillgång till livsmedel."

David Aronsson anser att debattörerna utelämnar ekotoxikologiska effekter av konventionellt jordbruk.  

Artur Granstedt, som forskat på ekologiskt kretsloppsjordbruk, anser inte att rapporten kan utgöra någon vetenskaplig grund för de generella slutsatser som debattörerna drar.

Gunnar Rundgren, bonde, framhåller att det är marknaden och EU som bestämmer bondens val - inte vetenskapen.

Kersti Linderholm, agronomie doktor, anser att besluten måste grundas på vetenskap.

Debattörerna konstaterar i sin slutreplik att rapportförfattarna inte står för sina egna resultat.

Hösten 2016

Annika Svensson är en molekylärbiolog som menar att ekologisk odling utgör ett slöseri med jordens resurser och att den varken är mer klimatsmart eller mer miljövänlig än konventionellt odlad mat.

Ann-Helen Meyer von Bremen anser att Annika Svensson är dåligt insatt när det gäller kemikalieanvändningen.

Litteratur

Mat och hälsa  Artikelsamling på Läkare för Miljön

Sant eller falskt om eko  Naturskyddsföreningen 17.11.2014   

Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel  Livsmedelsverket Rapport 2-2016    

Ekologiskt jordbruk har aldrig varit bättre för miljön  Torbjörn Fagerström, Jens Sundström DN Debatt 16.7.2016

Ekomotståndaren: Att kräva ekologisk odling är som att kräva homeopatisk sjukvård  Aktuell hållbarhet 30.11.2016

Fria fabuleringar  Ann-Helen Meyer von Bremen 6.12.2016

 

Dela på:
Template by JoomlaShine