Organic food: Health and environment advantages and disadvantages  American Academy of Pediatrics 22.10.2012 

   

  First aid on hospital food.  Rapport om möjligheterna att ordna bra och närodlad sjukhusmat i Storbritannien.
  Läs rapporten här.

  Doctors’ Newsletter on Ecology: Genetic Engineering in Agriculture. Tyska läkarorganisationer vill bannlysa genmodifiering av mat.
  Läs skrivelsen här.

  Sukralos sprids till miljön. Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel som används som tillsats i livsmedel. Nu visar preliminära undersökningar att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når ut i miljön.
  Läs rapporten här.

  Ekoodling är Afrikas framtid. I dag är ekologisk odling ett av de snabbast växande segmenten i den afrikanska jordbrukssektorn och intresset ökar , skriver elva afrikanska forskare och representanter från organisationer som arbetar med att utveckla jordbruket i Afrika i en replik om ekojordbruk som bistånd. SvD Opinion 20.8.2009

  Cool farming - jordbrukets klimatpåverkan och potentialen att minska dess utsläpp. En rapport från Greenpeace januari 2008. Den beskriver den destruktiva tillämpningen av industriellt jordbruk och presenterar genomförbara lösningar för att hjälpa till att minska dess bidrag till klimatförändringarna.
  Läs rapporten här.

  Hur man äter smart. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över  Rapport från Statens Folkhälsoinstitut 2009 (rev). Bygger på materialet Ät S.M.A.R.T. som tidigare tagits fram i Stockholms läns landsting.

  Peak Soil  New Internationalist magazine 1.12.2008

  Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över  Statens Folkhälsoinstitut 2009

  Global warming could harm food quality. Enligt en artikel i New Scientist 4.8.2008 ger ökande halter av koldioxid mindre proteiner i potatis, vete, ris och kord eftersom växterna tar upp koldioxiden genom att producera mer kolyhydrater i stället för proteiner.
  Artikeln finns att köpa här.

  Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål. Odling av herbicidtoleranta grödor (GMO) innebär en odling som förutsätter användning av herbicider och leder därmed till ett ökat beroende av växtskyddsmedel i jordbruket. Detta kan påverka möjligheterna att nå målet negativt. Rapport från Jordbruksverket (RA 07:21) och Naturvårdsverket 2007.
  Ladda ner eller beställ rapporten. 

  Ekotomater ger bättre skydd mot sjukdomar. En tioårig studie visar att ekologiskt odlade tomater innehåller högre halter av två flavonoider som har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
  Läs artikeln i Svenska Dagbladet
  Läs abstrakt i Journal of Agricultural and Food Chemistry 55/2007.

  Tema mat, hälsa och miljö  LfM:s Nyhetsbrev 2-3/2006

  Mannautställningen. En utställning och hemsida som handlar om hur vi producerar vår mat och vad vi kan välja i stället.

  Pesticides in your food.
  En hemsida som handlar om växtgifter i engelsmännens mat. En del av de gifter man funnit har klassificerats som mycket skadliga. I allmänhet ligger värdena under fastställda gränsvärden, men man vet mycket lite om riskerna med att livslångt inta en cocktail av låga doser växtgifter. Läs här.

  "Boskapens långa skugga" (Livestock's long shadow - environmental issues and options) är en rapport som beskriver den miljöpåverkan som den ökande uppfödningen av kött- och mjölkproducerande djur ger: utsläpp av växthusgaser, skogsskövling, överbetning, vattenbrist, användning av konstgödsel och bekämpningsmedel.
  Läs mer: www.rattvismat.nu
  Läs rapporten.

  Låg kvalitet på frukt och grönt. Sommaren 2006 testade Svenska Dagbladet olika frukter och grönsaker beträffande näringsinnehållet.
  Läs artikeln!

  Vad kostar  hållbara matvanor? Rapport från Folkhälsoinstitutet 2005.
  Läs rapporten.

  Lokala livsmedelsmarknader - en fallstudie. Miljöaspekter på transporter och funktion för ökat medvetande om miljövänlig matproduktion. Rapport från KTH 2004.
  Läs rapporten.


  © 2018 Läkare för Miljön

  Please publish modules in offcanvas position.

  Powered by JS Network Solutions