plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Nanopartiklar

Nanopartiklar och hälsa

Finns risker med nanomediciner i naturen?

Prefixet "nano" (n) betyder 10-9. Nanometer är en längdenhet och motsvarar en miljarddels meter, en miljondels millimeter eller en tusendels mikrometer. En typisk atom är drygt 0,1 nm i diameter.

Nanopartiklar kan användas som bärare av läkemedel för bättre distribution i kroppen. Idag finns ett 20-tal sådana läkemedel, och ytterligare ett hundratal är under utveckling.

Läs mer

Nanopartiklar i Göteborg 2 november

Tillämpningar med nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden från ytbehandling till bioteknik. De tekniska möjligheterna synes obegränsade, men vad vet vi om riskerna? Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen.  Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända.

Referat från seminariet finns i Nyhetsbrevet 3.4/2011. Ladda ner här!

Läs mer

Nanosilver som antibakteriellt ämne

Silver används i ökande mängd som antibakteriellt ämne. Silver är en tungmetall som är giftig för människan. Nanosilver, som används bl.a. i kosmetika och sportkläder, kan tränga in i blodbanan och föra med sig andra ämnen. Inom sjukvården används silver i bandage, suturmaterial, tvål mm. Riskerna med resistensutveckling är såvitt känt inte utrett.

Läs mer