Prefixet "nano" (n) betyder 10-9. Nanometer är en längdenhet och motsvarar en miljarddels meter, en miljondels millimeter eller en tusendels mikrometer. En typisk atom är drygt 0,1 nm i diameter.

Nanopartiklar kan användas som bärare av läkemedel för bättre distribution i kroppen. Idag finns ett 20-tal sådana läkemedel, och ytterligare ett hundratal är under utveckling.

Tillämpningar med nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden från ytbehandling till bioteknik. De tekniska möjligheterna synes obegränsade, men vad vet vi om riskerna? Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen.  Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända.

Referat från seminariet finns i Nyhetsbrevet 3.4/2011. Ladda ner här!

Silver används i ökande mängd som antibakteriellt ämne. Silver är en tungmetall som är giftig för människan. Nanosilver, som används bl.a. i kosmetika och sportkläder, kan tränga in i blodbanan och föra med sig andra ämnen. Inom sjukvården används silver i bandage, suturmaterial, tvål mm. Riskerna med resistensutveckling är såvitt känt inte utrett.

Template by JoomlaShine