plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Nanopartiklar

Nanopartiklar och hälsa

Nanosilver i kläder ger silver i slammet

Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av all fosfor i avloppsvattnet återföras som gödning på produktiv mark senast år 2015 – bland annat eftersom fosfor börjar bli en global bristvara. Om detta ska lyckas måste halterna av föroreningar i slammet från reningsverken hållas på en låg nivå.

Läs mer

Miljöministern ryter till

Miljöminister Lena Ek ryter till igen. Under våren har hon uttalat sig både om nanoteknologin och bakteriedödande ämnen i kläder. LfM önskar henne lycka till i sitt arbete! Kämpa på!

Läs mer