Välkommen till en workshop om teknikutveckling och säkerhet. Syftet är att både beskriva läget idag och att ta upp de frågor som är kritiskt viktiga för att nanoteknikens framtida utveckling.

Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av all fosfor i avloppsvattnet återföras som gödning på produktiv mark senast år 2015 – bland annat eftersom fosfor börjar bli en global bristvara. Om detta ska lyckas måste halterna av föroreningar i slammet från reningsverken hållas på en låg nivå.

EU-kommissionen anser att risker med nanomaterial bör utvärderas inom ramen för kemikalielagstiftningen REACH.

Nanotekniken ger helt nya möjligheter, inom hälso- och sjukvården, i hemmet, i samhället. Samtidigt vet vi inte vad vi gör när nya tillverkade nanopartiklar sprids i miljön.

Miljöminister Lena Ek ryter till igen. Under våren har hon uttalat sig både om nanoteknologin och bakteriedödande ämnen i kläder. LfM önskar henne lycka till i sitt arbete! Kämpa på!

Template by JoomlaShine