plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Nanopartiklar

Anmälningsplikt för nanomaterial?

Kemikalieinspektionen föreslår utökad anmälningsplikt för nanomaterial. Som läkare och miljövärnare måste vi tillstyrka detta. 

Läs rapporten!