LfM har tidigare engagerat sig i Östersjön. Vid seminariet Så räddar vi Östersjön 2008 stod det klart att egentligen inga kostnader är för höga för att rädda livet på Östersjön. Bland annat skulle ett totalstopp för torskfisket behövas för att få ordning på rovdjurs- och näringskedjan.

International Maritime Organisation har beslutat om sänkta gränser för svavel i fartygsbränsle till 0,5 viktsprocent. För Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vill man sänka till 0,1 viktsprocent. 

Regeringen motsätter sig detta. Framför allt hänvisar de till att konkurrensen snedvrids, vilket i sin tur kan drabba svensk industri längs norrlandskusten. "Reglerna skulle chockhöja industrins kostnader och snedvrida konkurrensen. Dessutom riskerar miljöeffekterna bli negativa" skriver Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Ewa Björling (m) i Svenska Dagbladet 14.9.2011.

När det gäller människor som riskerar att dö är vi beredda att sätta in extremt dyrbara resurser. Haven och naturen är förutsättningen för att människan ska överleva. Transportkostnaderna kommer att öka beroende på stigande oljepriser. Industrins överlevnad och lönsamhet är beroende av världens finansiella situation, som just nu inte ser lovande ut.

En frisk Östersjö ger oss tillgång till bra närproducerad mat. Är det inte en investering för framtiden?

LÄS

Skamligt av Sverige att slänga in handduken  SvD 15.9.2011

Sjöfartsregler splittrar regeringen  SvD 14.9.2011

Sverige tar strid om svaveldirektiv  SvD Brännpunkt 14.9.2011

Carlgren pressar sjöfartsnäringen  SvD 3.9.2011

Bara naturlig försurning. Bilaga 6. Konsekvensanalys av förslag till nytt delmål för utsläpp av svavel och kväve från sjöfart  Naturvårdsverket (årtal saknas)

Fler artiklar om Östersjön

 

Länkat till intressant. 

Dela på:
Template by JoomlaShine