År 2008 anordnade LfM ett mycket intressant seminarium om Östersjön. Det stod fullständigt klart att Östersjöns överlevnad hängde på en skör tråd. Fredande av torsken, som det översta rovdjuret i näringskedjan, framstod som något absolut nödvändigt, liksom minskad tillförsel av näringsämnen och gifter från bland annat jordbruket.

Strax efter vårt seminarium drevs igenom ett förslag om kraftigt minskat torskfiske. Sedan torsken i vissa delar av Östersjön åter ökat något har man återigen ökat torskfisket.

Samtidigt avskaffades skatten på konstgödsel, vilket med största sannolikhet innebär ökad användning och ökat kväve- och  kadmiumutsläpp till Östersjön. Certifiering av avlopsslam för spridning på åkermark tar visserligen till vara näringsämnen som kväve och fosfor, men ökar risken för kadmiumläckage.

Strömmingen, en gång i tiden näringsrik basmat för en stor del av befolkningen, äter vi numera på dispens från EU på grund av dess innehåll av dioxiner, PCB och andra miljögifter.

Fyra folkpartister har nu uppmärksammat problemet i DN Debatt 10.3.2012. Kanske kan det bli en förändring?

Läs mer om Östersjön 

Läs mer om slam och kadmium

"Utsläpp av kadmium måste bort med ny skatt"  DN Debatt 10.3.2012

Greppa näringen  Rådgivning för lantbruk och miljö

 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine