Vårt seminarium i Uppsala om Östersjön var mycket intressant. Här belystes problem och förslag till lösningar från olika håll. Moderaternas miljötalesman Sofia Arkelsten var närvarande under hela seminariet. Strax därefter fattade regeringen ett beslut om inskränkningar i torskfisket som var mer långtgående än väntat. Vi tror att vårt seminarium påverkade detta.

Referat från alla föresläsningarna finns nedan.

Östersjöns ekologi
Fredrik Wulff, professor i marin systemekologi, Stockholms Universitet
Referat

Östersjön – ett kemikaliehav?
Michael Gilek, docent i ekotoxikologi, Södertörns Högskola
Referat  Presentation

Tyst hav. Utfiskningen av Östersjön
Isabella Lövin, författare och journalist
Referat  Hemsida

Politiska aspekter på Östersjöns miljö
Katarina Veem, VD Baltic Sea 2020 (Björn Carlsons Östersjöstiftelse)
Referat  Hemsida

Jordbruket, övergödningen och Östersjön
Markus Hoffman, Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Referat

Att planera för högre havsnivå: Kristianstad och Åhuskusten
Michael Dahlman, planeringssamordnare Kristianstads kommun
Referat  Presentation

Hur kan människan samspela med havet?
Bengt Rydell, direktör Statens geotekniska institut
Referat  Presentation  Hemsida

Ny förvaltning och nytt ledarskap kan rädda Östersjön
Lennart Gladh, Världsnaturfonden - WWF
Referat  Östersjöprogrammet

Kan vi rädda Östersjön med konstgjord andning?
Peter Kjaerbo, civilinjenjör, ”O2-gruppen”
Referat  Hemsida  SVT Vetenskap

Diskussion
Under diskussionen deltog föredragshållarna samt närvarande politiker.
Referat

 

Dela på:
Template by JoomlaShine