Östersjön är ett hotat innanhav med tillrinning av vatten och avfallsprodukter från ett stort antal länder och med en känslig fauna. Vad kan vi – allmänhet, forskare och politiker – göra för att hindra en miljökatastrof och vända utvecklingen mot ett allt friskare hav? Det är frågor som ställdes på vårt seminarium 1.2.2008.


Här fick vi bland annat veta att när torsken fiskas ut rubbas hela ekosystemet i havet. Strömming och skarpsill sprider sig hämningslöst och konsumerar stora mängder djurplankton, vilket ger utrymme för förökning av växtplankton som i sin tur ger algblomning. Mängden djurplankton räcker inte till, och strömmingen blir allt magrare, liksom sälar och sillgrissleungar. Eftersom fet fisk är ett av våra bästa näringsämnen så är detta mycket dåligt ur folkhälsosynpunkt.

Ännu finns det chans att torskbeståndet kan komma tillbaka - men det kräver ett omedelbart totalt stopp för fisket. Det finns alltså all anledning för oss läkare att kräva stopp för torskfisket.

Dela på:
Template by JoomlaShine