plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Trafik och hälsa

Trafik och hälsa

London: Trafikplanering för folkhälsa

Det var när nya tunnlar genom Alperna medförde kraftigt ökad tung trafik genom små byar som de schweiziska allmänläkarna gick samman och protesterade. Avgaser, buller, olyckor ... Initiativet spreds, och i en rad länder, däribland Sverige, startades läkarorganisationer för miljön.

Läs mer

Varför så tyst om luftkvaliteten i biltunnlar?

Det var i slutet av 1980-talet som familjeläkarna i Schweiz gick man ur huse för att protestera mot de tunnlar för biltrafik som öppnades genom alperna. De förstod att en strid ström av långtradare genom byarna skulle påverka befolkningens hälsa negativt, med buller, avgaser och trafikolyckor.

Skiss på förbifartens huvudtunnel

Läs mer

Nu kan du skriva under TÅGUPPRORET

För miljön och vår hälsa är det mycket bättre att åka tåg än bil eller buss. Men för närvarande är det inte det bästa sättet att ta sig fram i Sverige.

Nu finns en möjlighet att skriva under TÅGUPPRORET och kräva bättre tåg i vårt land.

 

Näringsdepartementet uppvaktat

Den 11.11.2005 uppvaktade fyra representanter för LfM regeringens sakkunniga i trafikpolitik, med anledning att man just nu arbetar för fullt med den trafikpolitiska propositionen.

Läs mer

Bakgrund

Alltsedan föreningens start har vi engagerat oss i trafik och hälsa.

ISDE har i skriften "Transport - Environment - Health" sammanfattat den vetenskapliga kunskapen år 2002. Sedan dess har det kommit ytterligare kunskaper.

Läs mer

Läs mer om trafik och hälsa

 “Transport-Environment-Health” belyser alla olika aspekter på trafik, miljö och hälsa. Rapporten är framtagen av International Society of Doctors for the Environment (ISDE), 2002. Enstaka exemplar kan beställas från LfM.

PM inför den transportpolitiska propositionen 2005  Skrivelse 11.11.2005.

"Trafik, miljö, hälsa." Artikel i Läkartidningen 5/2005.

Tema trafik, hälsa och miljö  LfM:s Nyhetsbrev 1/2004

"Trafik, miljö och hälsa - referat från seminarium."  Artikel i Nyhetsbrevet 1/2004.