Det var i slutet av 1980-talet som familjeläkarna i Schweiz gick man ur huse för att protestera mot de tunnlar för biltrafik som öppnades genom alperna. De förstod att en strid ström av långtradare genom byarna skulle påverka befolkningens hälsa negativt, med buller, avgaser och trafikolyckor.

Skiss på förbifartens huvudtunnel

Detta var starten för den internationella rörelsen av läkare för en bättre miljö. I de flesta länder finns inte arbets- och miljömedicin som specialitet. Men nu ville man inte bara ta  hand om de sjukdomar som miljöproblem orsakar, man ville ha en mer hälsosam miljö. ISDE, International Society of Doctors for the Environment, bildades.

Trafiken var under många år huvudfrågan i LfM och kom att omfatta även klimatförändringar och energi. Redan 1993 uppvaktades miljö- och kommunikationsdepartementet.

Före och efter byggandet av Södra länken i Stockholm gjordes ett antal studier över hälsoeffekter. Att luften skulle vara olämplig stod klart från början, eftersom man av kostnadsskäl minskade ventilationen jämfört med vad som var lämpligt. Att ha vistats i tunneln under rusningstrafik visade sig kunna ge ökade astmabesvär senare under dagen. Forskarna hävdade att man måste satsa på avgasfria fordon.

Idag vet man rätt mycket om att luftföroreningar från trafiken ökar sjuklighet och för tidig död. EU har därför satt upp en hel del regler. Stort väsen gjorts beträffande luften på Hornsgatan, där bl.a. dubbdäcksförbud har införts. Men luftföroreningar i tunnlar och deras effekt på hälsan diskuteras inte alls. Det finns ingen lagstiftning.

Förbifart Stockholm är en trafikled som debatterats hårt under många år. Den blir 21 km lång varav 18 km i tunnel. Med en hastighet på 80-100 km/tim passerar man den på 15 minuter. Anhängarna anser att den löser trafikproblem, motståndarna att den snarast förvärrar dem.

Enligt en debattartikel i DN 9.6.2012 kommer Förbifarten att ge 20-30 fler sjukdomsrelaterade dödsfall per år. Halterna av hälsofarliga partiklar i tunnlarna beräknas bli 100 gånger högre än p+å Hornsgatan. En tidigare projektledare räknar med att medelhastigheten under rusningstid kan vara 20 km/tim. Det betyder att pendlare och yrkeschaufförer kommer att tillbringa många timmar i tunneln. Någon kollektivtrafik går av detta skäl inte att ha i tunnlarna.

Att trafikverket inte brytt sig om luftkvaliteten sägs bero på att de tog för givet att antalet elbilar skulle vara så mycket större när Förbifarten invigs i början av 20-talet. Kanske hade det blivit så om regeringarna verkligen hade stött utvecklingen av avgasfria fordon. Idag tyder allt på att vi antingen fortfarande har en stor andel avgasfordon, eller, på grund av stor energibrist, väldigt få fordon över huvud taget.

LÄS MER

För höga luftföroreningar kan stoppa SL-trafik i Förbifarten  DN Debatt 9.6.2012

E4 Förbifart Stockholm  Trafikverket

Trafik och hälsa  LfM, tidigare artiklar


http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine