Det var när nya tunnlar genom Alperna medförde kraftigt ökad tung trafik genom små byar som de schweiziska allmänläkarna gick samman och protesterade. Avgaser, buller, olyckor ... Initiativet spreds, och i en rad länder, däribland Sverige, startades läkarorganisationer för miljön.

Även LfM ägnade sig åt trafik och hälsa, i första hand luftproblemen, under sina första år. Begreppet vidgades sedan till att omfatta även utsläpp av växthusgaser, energiförsörjning, global uppvärmning och klimateffekter.

Två gånger har vi uppvaktat myndigheter och politiker i trafikfrågor: 1993 och 2005.

Idag läggs tyvärr ansvaret för folkhälsa i hög utsträcknig på individen, trots att samhällsåtgärder är betydligt effektivare.

I London har man ett annat tänk. Där har man tagit fram en handlingsplan för trafiken med syftet att förbättra Londonbornas hälsa. Det är verkligen rätt tänkt!

Improving the health of Londoners. Transport action plan  Transport for London, februari 2014


http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine