plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Trafik och hälsa

Näringsdepartementet uppvaktat

Den 11.11.2005 uppvaktade fyra representanter för LfM regeringens sakkunniga i trafikpolitik, med anledning att man just nu arbetar för fullt med den trafikpolitiska propositionen. Vi medförde en skrivelse där vi beskrev de hälsoeffekter som biltrafiken har. Vårt förslag var att man ska satsa mer på kollektivtrafiken och mindre på biltrafiken.
Läs PM inför den transportpolitiska propositionen