Alltsedan föreningens start har vi engagerat oss i trafik och hälsa.

ISDE har i skriften "Transport - Environment - Health" sammanfattat den vetenskapliga kunskapen år 2002. Sedan dess har det kommit ytterligare kunskaper.
Trafiken har en mängd direkta negativa hälsoeffekter, bl.a.:
- Vi utsätts för buller vilket ökar stressnivåer och halten av stresshormoner i kroppen
- Vi utsätts för avgaser, vilket kan försämra lungfunktionen för barn och utlösa astmaanfall hos pollenallergiker
- Vi får minskad tillgänglighet till omgivningen, dvs stora vägar utgör hinder för vår rörlighet per cykel eller apostlahästar
- Trafikolyckorna är fler och allvarligare med fler motorfordon och högre hastigheter 
- Att resa med bil bidrar till minskad fysisk aktivitet

Dessutom har trafiken indirekta hälsoeffekter. Marknära ozon ökar vilket påverkar skördarna negativt. Kväveoxiderna från avgaserna bidrar till övergödning av hav och sjöar. Klimatförändringar pga det stora koldioxidutsläppet kommer att ge andra hälsoeffekter som ökning av vektorburna sjukdomar, t.ex. fästingspridda sjukdomar.

Ökande efterfrågan och minskande tillgång till olja leder till allt högre oljepriser. Detta kommer att påverka hela samhället: inte bara transporterna och uppvärmningen kommer att stiga i pris, utan också allting som är tillverkat med hjälp av olja, t.ex. vår mat. Allting där råvaran är olja, t.ex. många läkemedel, plastprodukter, kemikalier mm kommer också att bli dyrare.

Att detta kommer att ha stora effekter på samhället är tydligt, även om vi idag inte vet exakt på vilket sätt.

© 2018 Läkare för Miljön
Powered by JS Network Solutions