plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Trafik och hälsa

Luftföroreningar bidrar till stroke

Sofia Lindegren, styrelseledamot i LfM, har sammanfattat en studie publicerad i Lancet. I Sverige har vi lyckats minska luftföroreningarna i städerna kraftigt sedan vi gick över till renare bränslen för värme, transporter och industri.

Nära en tredjedel av strokebördan kopplades till luftföroreningar  Läkartidningen 11.7.2016